Tájékoztató 2

GINOP-1.2.9.20-2021-06431 sz. PROJEKTForgóeszköz finanszírozás 25M Ft kamatmentes hitel formájában GINOP 8.3.5-18/B program keretében

BEMUTATÁSA
A MEGVALÓSÍTOTT PROJEKT ALAPADATAI:


Kedvezményezett neve:                   Virágszerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Projekt címe:                                     Vállalkozásfejlesztés a Virágszerviz Kft-nél
Projekt azonosítószáma:                  GINOP-1.2.9.20-2021-06431
Szerződött támogatás összege:      9.991.211 Ft
Támogatás mértéke (%):                      70%
Projekt teljes költsége:                    14.273.159 Ft
Projektmegvalósítás kezdete:         2022.02.01.
Projekt befejezési dátuma:             2023.02.28.


A Virágszerviz Kft. GINOP-1.2.9-20-2021-06431 az. sz. projektje - a vállalkozásfejlesztési célú projekt
elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozásában - 9,99 millió forint
összegű támogatásban részesült a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a
Pénzügyminisztérium, mint Támogató által.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül 2020.11.18-án meghirdetett
Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása című
felhívás alapján a VIRÁGSZERVIZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2021.12.08. napon támogatási kérelmet nyújtott be.
Támogató a „Vállalkozásfejlesztés a Virágszerviz Kft-nél” című GINOP-1.2.9-20-2021-06431 azonosító
számú támogatási kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette, így a Kedvezményezett 9 991 211 Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
A ”Vállalkozásfejlesztés a Virágszerviz Kft-nél” című, GINOP-1.2.9-20-2021-06431 az. sz. projekt
2022.02.01. napjával kezdődött és 2023.02.28. napjával zárult.
A projekt elszámolható költsége 14 273 159 Ft, a támogatás intenzitása 70 %,
a támogatás összege 9991 211 Ft.

A Széchenyi 2020 projekt keretében 9,99 millió forint európai uniós támogatás segítségével
megvalósított projekt alapvető célja a Virágszerviz Kft., mint Kedvezményezett meglévő cseszneki
székhelyén található ingatlan átalakítására, fejlesztésére; a műhelykocsi megvásárlásával
eszközállományának bővítésére, a vállalkozás versenyképességét emelendő angol nyelvi képzés
elvégzésére, valamint munkavállalók továbbfoglalkoztatását biztosítandó bérköltség támogatás
igénybevételére irányult.


A GINOP-1.2.9-20-2021-06431 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETES
BEMUTATÁSA:


A beruházás során a Virágszerviz Kft. tulajdonában lévő raktárépület került felújításra. Az épület összes
nyílászáróját minőségi, jól szigetelt fa nyílászárókra cseréltük, ezen belül két ajtó és három ablak került
beépítésre. Az épület aljzata is megújult, arra szigetelés került. A pince feletti részt dupla nikecelles
szigeteléssel oldottuk meg. Elkészült a pince beton aljzata és a lépcső is. Az egész épületet körben
grafitos nikecell szigetelőanyaggal burkoltattuk be. A belső elválasztó falak is megújultak az épület
használati céljának megfelelően.

A megvalósított projekt keretében beszerzésre került egy darab műhelykocsi, amely hozzájárul a
vásárlói igények megfelelőbb teljesítéséhez, továbbá a cég tevékenységéhez szorosan kapcsolódó
kartonos anyagmozgatást is megkönnyíti.
A Kedvezményezett a pályázat megkezdése előtt felmérést végzett, hogy milyen típusú képzés
támogatná leginkább azt a területet, amely segít lépést tartani a releváns versenytársainkkal szemben.
Ennek megfelelően pedig az általános és munkahelyi kompetenciák fejlesztése céljából 90 tanórás,A1-
C1 típusú csoportos angol nyelvi képzés került megvalósításra 1 fő részvételével. A képzést sikeres
elvégzését munkavállaló részére kiállított tanúsítványok támasztják alá.
A projekt keretében bérköltség-támogatás került igénybevételre a meglévő munkavállalók
vonatkozásában, mely által a hosszútávú munkahely megtartás és a továbbfoglalkoztatás lehetősége
biztosítottá vált.


A fejlesztés a cég székhelyén, 8419 Csesznek, Totya u. 12. címen valósult meg.